ee / en / de
 
AvalehtTeenusedMeie kogemus
Projektid
KontaktFotod
 
 
This website has been done with the support of the European Community in the framework of the Socrates programme.

 
Positive Discipline / From School... / Stop at Bullism / Õuesõppe projekt

Oodatud tulemused

Prindi leht

  •  Iga partner valmistab projekti visuaalselt sümboliseeriva eseme (n plakat, keraamika vms) ning saadab kõigile teistele projektipartneritele.
  • Projekti raames koostatud küsitluslehe abil kogutakse informatsiooni ja kogemusi õues õppe algatamisest, toimimisest, loodusest kui õppekeskkonnast, pakutavatest erialastest koolituskursustest nii professionaalidele kui vabatahtlikele
  • Valmib ülevaade õues õppe alastest tegevustest partnerriikides, mida levitatakse kasutades kodulehekülge, broshüüre ja CD/DVDd
  • Valmib “hea tava käsiraamat”, mida saavad kasutada õues õppimise meetodit kasutusele võtta soovijad.
  • Valmib projektitaotlus esitamiseks Grundtvig 1 või Grundtvig 4 programmi, et projekti laiemal tasemel jätkata ja edasi arendada
imago
MTÜ Eesti Ellujäämisselts;  Võrumaa;  E-post: aigar@loodusmatk.ee